Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdens de fietstocht wordt er vanuit verschillende perspectieven bekeken hoe er in de stad invulling wordt gegeven aan percelen vergelijkbaar met De Nieuwe Tuin. De reikwijdte van de plekken die worden bezocht varieert van braakliggende terreinen met een al aanwezige, bijzondere soortenrijkdom tot collectieve stadstuinen als buurtinitiatief. We fietsen langs inspirerende voorbeelden op onverwachte plekken en voeren gesprekken met experts op locatie. Met onder andere de ontwerpers van de Nieuwe Tuin; kunstenaar Frank Bruggeman en ecologisch hovenier Hans Engelbrecht en ecoloog Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur.

De fietstocht duurt ongeveer 4 uur, en er is plaats voor maximaal 25 personen. Deelnemers nemen hun eigen fiets mee.

 

datum
06/09/2015
tijd
13:00 – 17:00
taal
Nederlands
 
locatie

Vertrek en aankomst:

De Nieuwe Tuin
Buitenruimte Het Nieuwe Instituut
Jongkindstraat Rotterdam

toegang

Standaard€ 10
Studenten & vrienden van Het Nieuwe Instituut€ 5

De prijs is inclusief drankjes!

De Nieuwe Tuin
Frank Bruggeman en Hans Engelbrecht
Karlis Krecers

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Museumpark.

De Nieuwe Tuin is een samenspel van natuur en cultuur op het buitenterrein van Het Nieuwe Instituut. Het tijdelijke landschap van kunstenaar/ontwerper Frank Bruggeman en hovenier Hans Engelbrecht sluit aan op de groeiende belangstelling voor stadsnatuur.