Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek De Nieuwe Tuin

Zoöp

Sinds april 2022 is Het Nieuwe Instituut de eerste officiële Zoöp ter wereld. Dit is een organisatie waarin mensen en niet-mensen (zoals planten en dieren) kunnen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met als doel bij te dragen aan een veerkrachtige omgeving die goed is voor al het leven. Dit komt ook tot uiting in De Nieuwe Tuin. Van 16 maart tot en met 11 december 2022 observeren en onderzoeken studenten van de ArtScience interfaculteit (een samenwerking van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag) de ontwikkeling van De Nieuwe Tuin. Zij plaatsen hiervoor verschillende instrumenten in de tuin.

Bodem 

De bodem is het bovenste deel van de aardkorst. In de bodem komen dieren, planten, microben en mineralen samen. Hun balans kan makkelijk verstoord raken, bijvoorbeeld door rigoureus omploegen of het gebruik van kunstmest. Een gezonde bodem is essentieel voor al het leven op aarde. Het kan honderden jaren duren voordat een centimeter goede grond zich vormt. Terwijl in slechts een jaar tijd bodem door erosie kan verdwijnen. Grassen en brandnetels doen het goed op voedselrijke grond. Voedselarme grond is poreuzer en geeft meer bloeirijke vegetatie een kans. De biodiversiteit van insecten en andere dieren wordt daarmee groter. In De Nieuwe Tuin is grond aanwezig die nog stamt uit de tijd van het Land van Hoboken, een groen poldergebied dat tot 1924 op deze plek lag. Er is voedselrijke en voedselarme bodem aanwezig.

ArtScience-student Leon Lapa Pereira: "Ik observeer zowel de ruimtelijke omgeving bovengronds als de sonische ruimte ondergronds. Een ‘geofoon’ registreert de trillingen in de bodem, waarmee ik menselijke en niet-menselijke ritmes kan detecteren. De veranderingen van winter naar herfst, van leeg naar vol en van bruin naar groen worden zo zichtbaar.”  

Mycelium

Een mycelium is een netwerk van schimmeldraden waar paddenstoelen uit kunnen groeien. Mycelia zijn heel belangrijk voor een goede bodemcultuur. Ze breken organisch materiaal af dat vervolgens weer voeding wordt. Bijna alle planten werken ondergronds samen met schimmels. Ook zijn de schimmeldraden een belangrijke voedselbron voor insecten. Ontwerpers en architecten experimenteren al enige jaren met mycelium als ecologisch bouwmateriaal.

ArtScience-student Christine Huid: "Met sensoren die deels uit mycelium en deels uit elektronica bestaan, luister ik naar voor mensen onzichtbare en onhoorbare golffrequenties die iets zeggen over het gedrag van andere levende wezens.”

Pollen  

In de lucht zit veel meer dan de mens met het blote oog kan zien. Van mei tot juli zweven door de lucht bijvoorbeeld veel graspollen. Pollen zijn het stuifmeel van planten en bloemen en essentieel voor hun voortplanting, maar voor mensen met hooikoorts heel vervelend. 

ArtScience-student Vivien Vuong: "Wat betekent het om de lucht te ‘voelen’ en wat kunnen we leren van de voortdurende verandering van dit medium? Ik onderzoek wat de wind met zich meedraagt en aanraakt: geuren, gassen, feromonen, stof, microplastics, pollen, sporen, andere bioaerosolen, mossen, bomen, korstmossen, enzovoort."

Vleermuizen 

Er leven vleermuizen in De Nieuwe Tuin. Ze zijn natuurlijke ‘insectenbestrijders’. Iedere nacht eten ze zeker een kwart van hun lichaamsgewicht aan muggen, motten, spinnen en andere insecten. In de vleermuizenkasten kunnen vleermuizen ondersteboven hangen om te slapen. De kasten hangen op een rustige plek in de zon omdat vleermuizen erg van warmte houden. De opening van de kasten is kleiner dan anderhalve centimeter zodat er geen vogels in kunnen vliegen. 

Compost

De composthoop vormt een bijzondere biotoop waarin allerlei leven aanwezig is. Het organisch snoeiafval wordt hier verzameld en afgebroken door schimmels en bacteriën. Een proces dat gebruik maakt van zuurstof en waarbij koolstofdioxide, water en warmte vrijkomen. Wat overblijft is een kruimelige substantie die door ons mensen weer gebruikt wordt als bemesting van de tuin.

Lees meer

Zoöp

Zoöp is een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor 'leven') behartigt. Het Zoöp-model maakt de stemmen en belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming van organisaties.

10/05/2015 – 31/12/2022

Buitenruimte Het Nieuwe Instituut
Jongkindstraat
Rotterdam

Dinsdag— Zaterdag
10.00 — 17.00

Zon- en feestdagen
11.00 — 17.00

 
De Nieuwe Tuin
Frank Bruggeman en Hans Engelbrecht
Karlis Krecers

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Museumpark.

De Nieuwe Tuin is een samenspel van natuur en cultuur op het buitenterrein van Het Nieuwe Instituut. Het tijdelijke landschap van kunstenaar/ontwerper Frank Bruggeman en hovenier Hans Engelbrecht sluit aan op de groeiende belangstelling voor stadsnatuur.