Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

01 April 2015 -  Het terrein van Het Nieuwe Instituut is dit voorjaar getransformeerd tot een tijdelijke tuin. Geïnspireerd door de ecologische rijkdom van braakliggende terreinen, stellen Frank Bruggeman (kunstenaar en ontwerper) en Hans Engelbrecht (ecologisch hovenier) met De Nieuwe Tuin een alternatief beheer van de stedelijke openbare ruimte voor.

De Nieuwe Tuin
Frank Bruggeman en Hans Engelbrecht
Karlis Krecers

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Museumpark.

De Nieuwe Tuin is een samenspel van natuur en cultuur op het buitenterrein van Het Nieuwe Instituut. Het tijdelijke landschap van kunstenaar/ontwerper Frank Bruggeman en hovenier Hans Engelbrecht sluit aan op de groeiende belangstelling voor stadsnatuur.